Účtovné a ekonomické služby

Dozvedieť sa viac

Účtovné a ekonomické služby

Dozvedieť sa viac


O nás

Naša spoločnosť úspešne pôsobí a poskytuje svojim klientom profesionálne služby v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a poradenského servisu. Zaručujeme kvalitne odvedenú prácu, bezpečnosť a maximálny komfort.

Od začiatku svojho pôsobenia poskytuje komplexný ekonomicko- právny servis pre svojich klientov, ktorého základom je garantované vedenie účtovníctva, garantovaný účtovný a daňový dozor, spracovanie miezd a personalistiky, daňové poradenstvo a audítorské služby.

Naša filozofia

Naším cieľom je, aby sme reálne pochopili základné obchodné problémy našich klientov - ich zámery, priority, záujmy a nádeje. Kladieme dôraz, ako pristupovať k poskytovaniu našich služieb individuálne a komplexne.

Pracujeme pre Vás, dôverujete našim skúsenostiam. Riadime sa princípmi profesionality, nezávislosti, korektnosti a diskrétnosti, čo nám umožňuje poskytovať služby vysokej kvality s pridanou hodnotou. A teda cieľom je úspech našich klientov.


 • 01/

  Vedenie účtovníctva

  Vedenie účtovníctva

  Profesionálne vedenie jednoduchého či podvojného účtovníctva spolu s poradenstvom pre živnostníkov je jedna z najzákladnejších nami poskytovaných služieb.

  Naši klienti sú experti a skúsení profesionáli vo viacerých oblastiach. Či už remeselníci alebo obchodníci, všetci si uvedomujú, že obstáť v tvrdej konkurencii znamená sústrediť sa na neustály rozvoj svojho podnikania. Preto im záleží mať partnera, ktorý sa postará o všetko ostatné. A práve preto neposkytujeme len vedenie jednoduchého účtovníctva systémom „zaúčtujem – odovzdám“. To našim klientom jednoducho nestačí.

  Ak to situácia dovoľuje, externé vedenia ekonomickej agendy je už pre veľa malých a stredných firiem jasnou voľbou. Od rekonštrukcie a kontroly prevzatej účtovnej agendy cez vytvorenie firemných účtovných štandardov až po odborne a včasne spracované výstupy. Jednoducho profesionálne a dôkladné spracovanie zverenej agendy presne podľa potrieb klienta.

  • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
  • Vedenie hlavnej knihy
  • Vedenie účtovného denníka
  • Vedenie pokladničnej knihy
  • Vedenie analytickej evidencie
  • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov
  • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
  • Evidencia DPH
  • Vypracovanie daňového priznania k DPH
  • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu právnických osôb
  • Vypracovanie pokladov pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
  • Mesačný reporting v požadovanej podobe
  • Vypracovanie štatistických výkazov
  • Základné účtovné poradenstvo
 • 02/

  Mzdová agenda

  Mzdová agenda

  Služba vedenia mzdovej agendy a personalistiky je kvôli svojej komplexnosti jedna z najžiadanejších nami poskytovaných služieb.

  Či ide o vedenie kompletnej mzdovej agendy pre menšie spoločnosti alebo spracovanie niektorých zložiek mzdovej agendy pre stredne veľké a veľké podniky, našim cieľom je vždy poskytnúť riešenia, ktoré klientom umožnia zefektívniť ich vnútorné procesy a znížiť náklady.

  Spracovanie mzdovej agendy zahrňuje nasledovné činnosti:

  • Kompletné spracovanie miezd
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z a do poisťovní
  • Ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
  • Mzdové listy
  • Zápočtové listy
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • HR štatistika
 • 03/

  Personálna agenda

  Personálna agenda

  V rámci personalistiky vám zabezpečíme činnosti od vykonávania čiastkových služieb pre jednotlivé oddelenia, po kompletnú správu personálneho oddelenia.

  Stručný výber zo zabezpečovaných činností:

  • administratíva spojená s nástupom, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o ukončení pracovného pomeru)
  • dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov, manažment rôznych druhov pracovných zmlúv, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, výpovede, vystavenie zápočtových listov zamestnancov a ďalšie
  • evidencia a aktualizácia stavu zamestnancov, vedenie osobných spisov pre zamestnancov

  Zabezpečovanie oznamovacích povinností do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, registračné listy fyzickej osoby, vedenie agendy vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, inštitúciám v súlade s aktuálnymi zákonmi.

  • monitoring a rýchle aplikovanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  • kontrola a evidencia dokladov vo vzťahu k neprítomnosti zamestnancov na pracovisku (PN, OČR, dovolenkové lístky, priepustky)
  • spracovanie podkladov k štatistickým hláseniam a správam vytváranie ďalších personálnych dokumentov podľa požiadavok
  • Zefektívnite personálnu agendu vašej spoločnosti a využite výhody našich služieb. Odbremeníme vás od nákladov a časovej náročnosti spojenou s vedením mzdovej a personálnej agendy. Rozsah poskytnutých služieb závisí od individuálnych požiadaviek klientov.
 • 04/

  Zakladanie spoločností

  Zakladanie spoločností

  Z dôvodu ušetrenia času, ktorý by ste strávili na úradoch, inštitúciách a študovaním príslušných zákonov Vám ponúkame možnosť, ako založiť firmu rýchlo a bez problémov.

  Naša spoločnosť ponúka full-servis v podobe zakladania spoločnosti na mieru. To znamená, že sa plne riadime Vašimi požiadavkami a založíme Vám spoločnosť podľa Vašich prianí bez toho, aby ste sa zaťažovali zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

  Zabezpečíme vám založenie spoločnosti z nasledujúcou právnou formou:

  • verejná obchodná spoločnosť
  • komanditná spoločnosť
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • akciová spoločnosť
  • družstvo
  • združenie
 • 05/

  Účtovné poradenstvo

  Účtovné poradenstvo

  „Vy nám poviete, ako si to predstavujete a my Vám poradíme, ako to najlepšie zrealizovať.“

  Základný pilier našej poradenskej činnosti a neoddeliteľná súčasť vedenia účtovnej evidencie. Umenie poradiť klientovi znamená poznať jeho potreby. Vám stačí načrtnúť problém alebo predstavu a my sa postaráme o ostatné. Zanalyzujeme, navrhneme riešenia a vyberieme to, ktoré bude pre Vás alebo Vašu firmu najlepšie. Kľúčom k odbornému poradenstvu je neustále vzdelávanie.

  Snažíme sa držať krok s najnovšími postupmi v oblasti finančného manažmentu. Absolvujeme školenia, učíme sa najnovšie postupy a neustále pracujeme na rozširovaní našich znalostí. Fundamentálnym cieľom je byť vždy pripravený poskytnúť odbornú radu, z ktorej náš klient bude profitovať. Veríme, že základom dlhodobého partnerstva medzi nami a klientom je poskytovanie nadštandardnej odbornej starostlivosti za každých okolností.

 • 06/

  Podnikateľské poradenstvo

  Podnikateľské poradenstvo

  Chcete začať a neviete ako na to? Po rokoch driny sú stále vaše ciele v nedohľadne? Presne pre vás je určená služba podnikateľského poradenstva.

  Ak stojíte na začiatku svojho podnikania, je veľa ciest, ktorými sa môžete vydať. Je ale lepšie ak máte partnera, ktorý vám ukáže tú správnu. Tú, ktorá vedie k naplneniu vašej vízie a cieľov.

  Od založenia spoločnosti, cez vypracovanie podnikateľského plánu, stratégie, určenia cieľov, vytvorenia organizačnej štruktúry a vnútorných procesov fungovania spoločnosti, analýzy externého a interného prostredia až po základné marketingové tézy. Radi poradíme ako spraviť alebo vyriešiť komplikované veci jednoducho, efektívne.

  V prípade už fungujúcich spoločností sa stretáme často s problémom, kedy spoločnosť nevie z vnútra správne identifikovať problém alebo ak ho vie identifikovať, nevie správne vytvoriť a vybrať tú najlepšiu alternatívu pre jeho riešenie. Práve preto je najvhodnejším riešením si najať nestranného poradcu, ktorý vie jednoznačne identifikovať a pomenovať problémy a zároveň prísť s inovatívnymi riešeniami tak nevyhnutnými v dnešnom rýchlo sa meniacom a tvrdo konkurenčnom prostredie.

Dôvera klientov je pre nás nielen trvalým záväzkom, ale aj stimulom neustáleho zvyšovania kvality služieb s vysokou profesijnou etikou a čestnosťou.

Náš proces

01/
Profesionalita
Myšlienka založiť spoločnosť vzišla z potreby našich klientov vyžadujúcich komplexnú starostlivosť o všetky aspekty finančného manažmentu. Preto prinášame klientom ucelený balík finančných a ekonomických služieb a zároveň zabezpečiť čo najlepšiu podporu pre rozvoj ich podnikania.
02/
Etické normy
Dôležitým prvkom našej práce je diskrétnosť. Uvedomujeme si, že finančné údaje našich klientov rovnako ako všetky ich plány a problémy sú obchodným tajomstvom. Preto na ich spracovanie a bezpečnosť kladieme maximálny dôraz a obozretnosť.
03/
Tímová práca
Veríme, že inovácie sú kľučovou indíciou pre ďalší rozvoj, a preto sa sústredíme na neustále zdokonaľovanie našich služieb. Náš tím tvoria odborníci z oblasti účtovníctva, auditu, ekonómie a práva. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení a sledujeme všetky aktuálne a pripravované legislatívne zmeny.
Sme tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami vo všetkých typoch účtovníctva. Našou hlavnou činnosťou je vedenie účtovníctva, daňovej a mzdovej agendy od živnostníkov až po veľké spoločnosti.
1/5
Zakladáme na tom, aby i zložité záležitosti boli v prospech klienta riešené čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. I preto je jedným z určujúcich aspektov našej práce kreativita, ktorá spolu s vysokou úrovňou odbornej erudície, zaručuje tie najlepšie výsledky.
2/5
Pri našej práci zohľadňujeme špecifické potreby a nároky klientov, vždy pripravujeme riešenia šité na mieru, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám i požiadavkám klienta, a zároveň poskytnú priestor pre budúci rozvoj.
3/5
Aby sme dosiahli súlad medzi očakávaniami a potrebami klienta, udržiavame s ním nepretržitý kontakt a komunikáciu, v rámci ktorých spoločne vytyčujeme ako ciele vzájomnej spolupráce, tak i rozpočet poskytovaných účtovných služieb a súvisiacich nákladov.
4/5
Diskrétnosť našej kancelárie je zaručená bez ohľadu na existenciu takejto zákonnej povinnosti. Zachovávamé vysokú úroveň lojality voči klientom a realizujeme všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby za žiadnych okolností nedošlo k úniku informácií.
5/5
Potrebujete pomôcť? Poďme pracovať spoločne.